СКР предъявил обвинение капитану катера по делу о гибели сенатора Кулакова